Aktivity a podujatia - Profesijný Bakalár
článok Expedície, obrázok 1
Expedície a nadodborné školenia
13 novembra, 2019
článok Greenpower, obrázok 1
Greenpower Slovensko
13 novembra, 2019

Aktivity a podujatia

Naši študenti sa podieľajú aj na reprezentácií školy a svojich zamestnávateľov.

Ak aj ty patríš k študentom, ktorým nestačia vedomosti naučené zo skrípt, potom začni u nás študovať a buď súčasťou najvýznamnejšej konferencie v slovenskom automotive – Newmatec alebo podujatia ako Night of Chances.

Kontakt
Top