Continental - Profesijný Bakalár
Continental headline logo
Continental obrázok 1
Continental obrázok 2

Continental Automotive Systems Slovakia

Spoločnosť Continental patrí k najväčším dodávateľom v automobilovom priemysle. Závod vo Zvolene bol otvorený v roku 2005 a zaoberá sa vývojom a výrobou vysoko výkonných hydraulických brzdových strmeňov. Dnes nás tu pracuje už viac ako 1 300 kolegov a patríme k najväčším zamestnávateľom v okolí.

Zvolenský závod sa radí medzi tie najlepšie v rámci korporácie, aj preto bol vybraný pre pilotné zavádzanie Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prinesie mnohé zmeny v oblasti ešte hlbšej automatizácii a digitalizácii. Kvalitné vzdelanie bude preto ešte dôležitejšie a preto sme sa rozhodli vstúpiť do projektu „profesijný bakalár“.

1300

zamestnancov

Čo bude tvojou úlohou?

Získanie vedomostí a skúseností v oblasti plánovania a optimalizácie výrobných procesov. Naučiť sa vytvárať pracovnú dokumentáciu podľa štandardov kvality. Naučiť sa pracovať na projektoch v oblasti výrobných procesov. Dôležité bude aj osvojenie si tímovej práce pri riešení technických problémov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach.

Čo ti vieme ponúknuť?

Odborný základ a získanie praktických skúseností, poslúžia ako výborný základ pre ďalšie štúdium, príp. možnosť uchádzať sa o zamestnanie v našej nadnárodnej spoločnosti. Popri inžinierskom štúdiu ponúkame naďalej možnosť spolupráce – práca na vybraných projektoch v oblasti automatizáciea Industry 4.0. Počas štúdia ťa budeme podporovať aj finančne formou štipendia.

Continental Automotive Systems Slovakia

Spoločnosť Continental patrí k najväčším dodávateľom v automobilovom priemysle. Závod vo Zvolene bol otvorený v roku 2005 a zaoberá sa vývojom a výrobou vysoko výkonných hydraulických brzdových strmeňov. Dnes nás tu pracuje už viac ako 1 300 kolegov a patríme k najväčším zamestnávateľom v okolí.

Continental obrázok 1

Zvolenský závod sa radí medzi tie najlepšie v rámci korporácie, aj preto bol vybraný pre pilotné zavádzanie Industry 4.0. Štvrtá priemyselná revolúcia prinesie mnohé zmeny v oblasti ešte hlbšej automatizácii a digitalizácii. Kvalitné vzdelanie bude preto ešte dôležitejšie a preto sme sa rozhodli vstúpiť do projektu „profesijný bakalár“.

1300

zamestnancov

Čo bude tvojou úlohou?

Získanie vedomostí a skúseností v oblasti plánovania a optimalizácie výrobných procesov. Naučiť sa vytvárať pracovnú dokumentáciu podľa štandardov kvality.Naučiť sa pracovať na projektoch v oblasti výrobných procesov. Dôležité bude aj osvojenie si tímovej práce pri riešení technických problémov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach.

Continental obrázok 2

Čo ti vieme ponúknuť?

Odborný základ a získanie praktických skúseností, poslúžia ako výborný základ pre ďalšie štúdium, príp. možnosť uchádzať sa o zamestnanie v našej nadnárodnej spoločnosti. Popri inžinierskom štúdiu ponúkame naďalej možnosť spolupráce – práca na vybraných projektoch v oblasti automatizáciea Industry 4.0.

Kontakt
Top