Volkswagen Slovakia - Profesijný Bakalár

Volkswagen Slovakia x
Profesijný bakalár

Ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Vďaka firmám, ako Volkswagen Slovakia a individuálnemu prístupu k študentom sme schopní poskytnúť omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. Až polovicu štúdia totiž tvorí prax, ktorá zahŕňa aj prácu na konkrétnych úlohách a projektoch so skúsenými mentormi.


 

Čo je to
Profesijný bakalár?

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš na 100% pripravený na pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Ako to celé prebieha?

Ide o dennú formu štúdia, ktorá sa začne v septembri. Prvé dva roky sú rovnaké ako pri klasickom bakalárovi, avšak už vtedy sú niektoré predmety orientované viac na prax. Počas celého štúdia budeš praxovať, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch priamo pod vedením špičkového odborníka, ktorého si sám vyberieš. Vo štvrtom ročníku sa budeš už konkrétne špecializovať, na základe preferencií v danom podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety.

To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní Bakalárskej práce.

Ponúkame aj
podnikové štipendium

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podmienkou vyplácania je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho vlastného výberu, v ktorej ti bude po úspešnom ukončení štúdia, ponúknuté pracovné miesto, zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.

Čo môžeš zažiť?

Kombinované inžinierske štúdium

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia ti môže byť ponúknuté pokračovať v štúdiu na Strojníckej fakulte STU na 2. stupni inžinierskeho študijného programu formou kombinovaného štúdia.

Kontakt

Neváhaj nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou ohľadom programu Profesijný bakalár alebo súťaže o smart ceny. Môžeš tak urobiť pomocou telefónneho čísla, emailu alebo cez kontaktný formulár.

+421 902 470 495
dana.vizarova@volkswagen-groupservices.com
www.volkswagen.sk

    Kontaktný formulár

    Kontakt
    Top