Brose - Profesijný Bakalár
Brose headline logo

Brose Prievidza

Brose je štvrtým najväčším subdodávateľom auto-mobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve a už viac ako 100 rokov prispieva k formovaniu budúcnosti automobilov. Brose každoročne investuje do výskumu a vývoja 8 % celkového obratu. Takmer 26 000 zamestnancov v 62 závodoch v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Veľké množstvo patentov spoločnosti Brose podčiarkuje inovačnú silu jej medzinárodného tímu. Brose Vám ponúka individuálne perspektívy pre Váš profesionálny rozvoj, moderné pracovné prostredie,ako aj zaujímavé platové ohodnotenie.

Brose vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose. Brose produkty vo vozidle zvyšujú nielen komfort, ale aj bezpečnosť a efektívnosť.

750

zamestnancov

Popis programu:

> Získať Brose výrobné Know-how (Process Excellence)
> Pochopiť proces kvality v automobilovom priemysle (Product Excellence)
> Štíhle riadenie výroby (Operational Excellence)
> Project management
> Product Development Process (PDP)
> Test and Validation management
> Financial & Controlling management
> Purchasing and Logistic management
> CAD (Catia V5, Simulation, Solid Works)

Zameranie študentov programu profesijný bakalár:

> Ako navrhovať automobilové komponenty
> Ako navrhovať stroje a zariadenia pre výrobuautomobilových komponentov

Pozície pre absolventov programu:

> Konštruktér junior
> Konštruktér automatizačných a výrobných strojov
> Testovací inžinier

profile_female
Kontaktná osoba:

Dana Nemčeková
Human Resources / koordinátor projektu
+421 463 962 367
dana.nemcekova@brose.com
www.brose.com/prievidza

Brose Prievidza

Brose je štvrtým najväčším subdodávateľom auto-mobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve a už viac ako 100 rokov prispieva k formovaniu budúcnosti automobilov. Brose každoročne investuje do výskumua vývoja 8 % celkového obratu. Takmer 26 000 zamestnancov v 62 závodoch v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Veľké množstvo patentov spoločnosti Brose podčiarkuje inovačnú silu jej medzinárodného tímu. Brose Vám ponúka individuálne perspektívy pre Váš profesionálny rozvoj, moderné pracovné prostredie,ako aj zaujímavé platové ohodnotenie.

Brose vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose. Brose produkty vo vozidle zvyšujú nielen komfort, ale aj bezpečnosť a efektívnosť.

750

zamestnancov

Popis programu:

> Získať Brose výrobné Know-how (Process Excellence)
> Pochopiť proces kvality v automobilovom priemysle (Product Excellence)
> Štíhle riadenie výroby (Operational Excellence)
> Project management
> Product Development Process (PDP)
> Test and Validation management
> Financial & Controlling management
> Purchasing and Logistic management
> CAD (Catia V5, Simulation, Solid Works)

Zameranie študentov programu profesijný bakalár:

> Ako navrhovať automobilové komponenty
> Ako navrhovať stroje a zariadenia pre výrobuautomobilových komponentov

Pozície pre absolventov programu:

> Konštruktér junior
> Konštruktér automatizačných a výrobných strojov
> Testovací inžinier

Kontaktná osoba

Dana Nemčeková
Human Resources / koordinátor projektu

+421 463 962 367
dana.nemcekova@brose.com
www.brose.com/prievidza

Kontakt
Top