Program - Profesijný Bakalár

Profesijný bakalár

Nové akreditované štúdium

Štart kariéry už na vysokej škole

Poď aj ty študovať profesijného bakalára! Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaj teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sám vyberieš. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Informuj sa o programe

Čo treba vedieť

o tomto programe?

> jediný program svojho druhu na Slovensku
> každý študent má vlastného mentora
> zaručená práca po ukončení štúdia
> mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom
(počas tretieho ročníka dokonca až vo výške 700 eur)

Čo to znamená

„Profesijný bakalár“?

Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Ako prebieha

štúdium?

Ide o dennú formu štúdia, ktorá sa začne v septembri. Prvé dva roky sú rovnaké ako pri klasickom bakalárovi, avšak už vtedy sú niektoré predmety orientované viac na prax. Počas celého štúdia budeš praxovať, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch priamo pod vedením špičkového odborníka, ktorého si sám vyberieš. Vo štvrtom ročníku sa budeš už konkrétne špecializovať, na základe preferencií v danom podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní Bakalárskej práce.

Program grafika - Ročníky

Kde je možnosť

praxe?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem:

> Volkswagen Slovakia
> Schaeffler Slovensko
> Continental Automotive Systems Slovakia
> ZF Slovakia
> Benteler Automotive SK
> Boge Elastmetall Slovakia
> Brose Prievidza
> ZKW Slovakia
> Stellantis

Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením, ktoré sa o kvalitných zamestnancov dobre starajú.

Čo je to podnikové

štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho vlastného výberu, v ktorej ti následne bude garantované pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.

Čo ponúkame?

> Práca v internacionálnom prostredí
> Networking už počas štúdia
> Intenzívny jazykový kurz
> Špecializované kurzy
(získanie prezentačných zručností, práca v tíme…)
> Možnosť pokračovania v štúdiu popri zamestnaní

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Aj vďaka individuálnemu prístupu sme ti schopní poskytnúť omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. Usilujeme sa pomocou rôznych kurzov, či už jazykových alebo soft-skillových, spraviť z našich študentov zamestnancov, o ktorých sníva každý podnik – presne takých, ktorých si vážia zlatom.

Ako sa k nám

môžeš dostať?

> Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
> Druhým krokom je účasť na informačnom stretnutí
> A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania.

Kto za to môže

Ľubomír Šooš
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Profesijný bakalár bude na jednej strane absolvovať tie isté teoretické základy ako klasický univerzitný bakalár, na strane druhej bude mať už v priebehu štúdia úzke prepojenie teórie s praxou. Jeden rok v priebehu štúdia bude praxovať priamo v závode podľa vlastného výberu, a preto bude jeho štúdium, v porovnaní s klasickým bakalárom, trvať o rok dlhšie. Výhodou ponúkanej formy štúdia je pravidelné podnikové štipendium v priebehu celého štúdia, ale aj možnosť pokračovať na druhom – inžinierskom stupni štúdia. Vďaka tomuto študijnému programu priemysel získa potrebných, prakticky zdatných absolventov a my, fakulta, získame istotu, že naši absolventi budú v živote úspešní a neskončia po skončení školy na úrade práce.

Profesijný bakalár

Nové akreditované štúdium

Štart kariéry už na vysokej škole

Poď aj ty študovať profesijného bakalára! Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaj teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sám vyberieš. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Informuj sa

Čo treba vedieť o tomto programe?

> jediný program svojho druhu na Slovensku
> každý študent má vlastného mentora
> zaručená práca po ukončení štúdia
> mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom (počas tretieho ročníka dokonca až vo výške 700 eur)

Čo to znamená „Profesijný bakalár“?

Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš mať garantované pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

Ako prebieha štúdium?

Ide o dennú formu štúdia, ktorá sa začne v septembri. Prvé dva roky sú rovnaké ako pri klasickom bakalárovi, avšak už vtedy sú niektoré predmety orientované viac na prax. Počas celého štúdia budeš praxovať, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch priamo pod vedením špičkového odborníka, ktorého si sám vyberieš. Vo štvrtom ročníku sa budeš už konkrétne špecializovať, na základe preferencií v danom podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní Bakalárskej práce.

Program grafika - Ročníky

Kde je možnosť praxe?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem:

> Volkswagen Slovakia
> Schaeffler Slovensko
> Continental Automotive Systems Slovakia
> ZF Slovakia
> Benteler Automotive SK
> Boge Elastmetall Slovakia
> Brose Prievidza
> ZKW Slovakia
> Stellantis

Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením, ktoré sa o kvalitných zamestnancov dobre starajú.

Čo je to podnikové štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho vlastného výberu, v ktorej ti následne bude garantované pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.

Program grafika - Štipendium

Čo ponúkame?

> Práca v internacionálnom prostredí
> Networking už počas štúdia
> Intenzívny jazykový kurz
> Špecializované kurzy (získanie prezentačných zručností, práca v tíme…)
> Možnosť pokračovania v štúdiu popri zamestnaní

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Aj vďaka individuálnemu prístupu sme ti schopní poskytnúť omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. Usilujeme sa pomocou rôznych kurzov, či už jazykových alebo soft-skillových, spraviť z našich študentov zamestnancov, o ktorých sníva každý podnik – presne takých, ktorých si vážia zlatom.

Ako sa k nám môžeš dostať?

> Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
> Druhým krokom je účasť na informačnom stretnutí
> A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania.

Kontakt
Top