Q&A - Profesijný Bakalár

Často kladené otázky

Q&A obrázok 1
Q: Aký je rozdiel medzi klasickým bakalárom a profesijným bakalárom?
A: Kým klasický bakalár trvá tri roky, profesijný bakalár je silne orientovaný na prax. Ide o 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku podľa tvojho výberu.
Q: Ktoré firmy sú zapojené do prefesijného bakalára?
A: Vybrať si môžeš z nasledovných firiem: Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Devision Automotive, Stellantis, Brose Prievidza, ZKW a Yanfeng. Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením.
Q: Ako sa môžem uchádzať o štúdium?
A: Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.  A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania, ktoré bude prebiehať opäť na Strojníckej fakulte za účasti všetkých firiem.
Q: Ako prebieha štúdium?
A: Ide o dennú formu štúdia. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká, ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Praxovať budeš počas letných prázdnin a celý tretí ročník tiež stráviš vo firme, ktorú si vyberieš – už na konkrétnych úlohách a projektoch. Vo štvrtom ročníku sa budeš konkrétne špecializovať na potreby svojho podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.
Q&A obrázok 5
Q&A obrázok 6
Q: Prečo trvá štúdium až 4 roky?
A: Keďže profesijný bakalár je výrazne zameraný na prax, celý tretí rok štúdia praxuješ podobne ako zamestnanec s konkrétnymi úlohami a projektmi vo firme, ktorú si vyberieš. Nazbieraš veľké množstvo skúseností a nadobudneš kontakty, ktoré budú určite dôležité v tvojom ďalšom raste.
Q: Kedy a ako si budem môcť vybrať firmu, pre ktorú chcem študovať?
A: Na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať v júni na Strojníckej fakulte, spoznáš zástupcov všetkých zúčastnených firiem a môžeš sa s nimi priamo porozprávať. Firmy zapojené do programu sídlia v rôznych mestách, z tohto dôvodu podporujeme aj možnosť, aby študenti po ukončení štúdia ostali pracovať v regióne, z ktorého pochádzajú.
Q&A obrázok 2
Q: Kedy začnem študovať?
A: Štart profesijného bakalára je v septembri 2024. Študovať začneš ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
Q: Môžem písať bakalársku prácu v spolupráci s praxou?
A: Zmyslom profesijného bakalára je práve prepojenie teórie a praxe. Tvoja firma ti pomôže nájsť nielen zaujímavú tému, ale aj vhodného konzultanta, ktorý je expertom v danej oblasti a od ktorého sa určite veľa naučíš.
Q: Čo je podnikové štipendium?
A: Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho výberu, v ktorej ti bude garantované pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.
Q: V čom spočíva výberové konanie na získanie podnikového štipendia?
A: Aby sme ta lepšie spoznali, absolvuješ osobný pohovor so zástupcami firmy, ktorú si vyberieš.
Q: V akej výške budem dostávať štipendium?
A: Prvý a druhý ročník štúdia získaš štipendium 100 – 220 € v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia budeš poberať štipendium vo výške 500 až 1010 €. V poslednom ročníku si ako štipendista prilepšíš o 130 – 260 € v závislosti od tvojich študijných výsledkov.
Q: Ako často je štipendium vyplácané?
A: Každý mesiac. Štipendium budeš dostávať prevodom na účet.

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi klasickým bakalárom a profesijným bakalárom?

Kým klasický bakalár trvá tri roky, profesijný bakalár je silne orientovaný na prax. Ide o 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku podľa tvojho výberu.

Ktoré firmy sú zapojené do prefesijného bakalára?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem: Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Devision Automotive, Stellantis, Brose Prievidza, ZKW a Yanfeng. Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením.

Ako sa môžem uchádzať o štúdium?

Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.  A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania, ktoré bude prebiehať opäť na Strojníckej fakulte za účasti všetkých firiem.

Ako prebieha štúdium?

Ide o dennú formu štúdia. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká, ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Praxovať budeš počas letných prázdnin a celý tretí ročník tiež stráviš vo firme, ktorú si vyberieš – už na konkrétnych úlohách a projektoch. Vo štvrtom ročníku sa budeš konkrétne špecializovať na potreby svojho podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.

Prečo trvá štúdium až 4 roky?

Keďže profesijný bakalár je výrazne zameraný na prax, celý tretí rok štúdia praxuješ podobne ako zamestnanec s konkrétnymi úlohami a projektmi vo firme, ktorú si vyberieš. Nazbieraš veľké množstvo skúseností a nadobudneš kontakty, ktoré budú určite dôležité v tvojom ďalšom raste.

Kedy a ako si budem môcť vybrať firmu, pre ktorú chcem študovať?

Na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať v júni na Strojníckej fakulte, spoznáš zástupcov všetkých zúčastnených firiem a môžeš sa s nimi priamo porozprávať. Firmy zapojené do programu sídlia v rôznych mestách, z tohto dôvodu podporujeme aj možnosť, aby študenti po ukončení štúdia ostali pracovať v regióne, z ktorého pochádzajú.

Kedy začnem študovať?

Štart profesijného bakalára je v septembri 2024. Študovať začneš ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Môžem písať bakalársku prácu v spolupráci s praxou?

Zmyslom profesijného bakalára je práve prepojenie teórie a praxe. Tvoja firma ti pomôže nájsť nielen zaujímavú tému, ale aj vhodného konzultanta, ktorý je expertom v danej oblasti a od ktorého sa určite veľa naučíš.

Čo je podnikové štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho výberu, v ktorej ti bude garantované pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.

V čom spočíva výberové konanie na získanie podnikového štipendia?

Aby sme ta lepšie spoznali, absolvuješ osobný pohovor so zástupcami firmy, ktorú si vyberieš.

V akej výške budem dostávať štipendium?

Prvý a druhý ročník štúdia získaš štipendium 100 – 220 € v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia budeš poberať štipendium vo výške 500 až 1010 €. V poslednom ročníku si ako štipendista prilepšíš o 130 – 260 € v závislosti od tvojich študijných výsledkov.

Ako často je štipendium vyplácané?

Každý mesiac. Štipendium budeš dostávať prevodom na účet.

Kontakt
Top