Predprihláška - Profesijný Bakalár

Máš záujem o štúdium?

Vyplň jednoduchú nezáväznú predpríhlášku a my ti na tvoj mail pošleme všetky základné informácie.„Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované spoločnosťou VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b / zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ZOOÚ) za účelom vykonania opatrení v rámci komunikácie so záujemcom o štúdium. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú spoločnosťou. Po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracovania budú bezodkladne zlikvidované v zmysle §10 17 ZOOÚ.“

Kontakt
Top