Event Profesijný bakalár - Profesijný Bakalár

Online predstavenie
Profesijného bakalára?

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš na 100% pripravený na pracovné miesto vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.

 
 
Kontakt
Top