Odborná prax počas štúdia | Profesijný Bakalár
článok Zahraničná prax, obrázok 1
Zahraničná prax
13 novembra, 2019

Odborná prax počas štúdia

Profesijne orientované bakalárske štúdium prináša omnoho viac ako klasické štúdium.

Vysoký podiel odbornej praxe priamo u svojho budúceho zamenstnávateľa robí toto štúdium výnimočným. Cieľom je pripraviť našich študentov na prácu na konkrétnych projektoch, ktoré ich čakajú už počas štúdia. U nás toto všetko zažiješ!

Kontakt
Top